Εφαρμογή
Γραφείο Διασύνδεσης
Γενικά
Μεταπτυχιακές Σπουδές

Η συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο αποτελεί σημαντικό βήμα στην επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά η συνεχής αύξηση της ζήτησης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων έχει κάνει επιτακτική την ανάγκη πληροφόρησης, όσον αφορά τις δυνατότητες των μεταπτυχιακών, ώστε οι υποψήφιοι να επιλέξουν το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του καθενός.

Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Αθήνας διαθέτει στο χώρο του ενημερωμένο αρχείο με το πληροφοριακό υλικό των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Προκειμένου όμως να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και να ικανοποιήσει τις ανάγκες των χρηστών του, έχει δημιουργήσει μια σειρά από εργαλεία τα οποία απαντούν στα ακόλουθα ερωτήματα:

Ταυτόχρονα, τα εξειδικευμένα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Αθήνας βρίσκονται στη διάθεση σας προκειμένου να σας παρέχουν όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή του Μεταπτυχιακού και την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αλλά και να επιλύσουν τυχόν προβληματισμούς.

 

 

 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Μεταπτυχιακά στο ΤΕΙ Αθήνας
Διδακτορικές Σπουδές
Tρόποι Χρηματοδότησης
Μεταπτυχιακά στο Εξωτερικό
Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα
Επιλογή Μεταπτυχιακού
Μεταπτυχιακές Σπουδές