Εφαρμογή
Γραφείο Διασύνδεσης
Γενικά
Βιογραφικό Σημείωμα

Ένας σημαντικός τρόπος παρουσίασης του εαυτού μας είναι το βιογραφικό σημείωμα που αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη επαφή με τους πιθανούς εργοδότες. Ο αντικειμενικός σκοπός του βιογραφικού σημειώματος είναι να προκαλέσει το ενδιαφέρον για να το διαβάσουν ενώ βασικό του στοιχείο είναι η ειλικρίνεια.

Η προετοιμασία του βιογραφικού σημειώματος απαιτεί προσεκτική επιμέλεια. Προσέχουμε τη δομή του αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα ταξινομηθούν τα στοιχεία που θέλουμε και μπορούμε να παρουσιάσουμε. Κατά γενική ομολογία, μια τυπική μορφή βιογραφικού σημειώματος είναι η ακόλουθη:

  • Προσωπικά στοιχεία
  • Σπουδές
  • Επαγγελματική Εμπειρία
  • Σεμινάρια ? Ημερίδες ? Συνέδρια
  • Διακρίσεις
  • Ξένες Γλώσσες
  • Γνώσεις πληροφορικής
  • Ενδιαφέροντα
  • Συστάσεις

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί ένα δυναμικό αρχείο το οποίο πρέπει να ανανεώνεται και να επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σίγουρα υπάρχουν στοιχεία τα οποία είτε δεν τα διαθέτουμε (π.χ συμμετοχή σε συνέδρια) είτε δεν αναφέρονται στην τυπική μορφή (π.χ συγγραφικό έργο), σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το βιογραφικό σημείωμα διαμορφώνεται ανάλογα.

Στο πλαίσιο αυτό, τα εξειδικευμένα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης σας βοηθούν να συντάξετε το βιογραφικό σας σημείωμα και ταυτόχρονα σας παρέχουν όλες τις χρήσιμες συμβουλές για τη συγγραφή του. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει συνταθεί ο σχετικός οδηγός για τη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος ο οποίος παρέχει μέσω παραδειγμάτων συμβουλές για τη δομή και το περιεχόμενό του.

Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό στην ενότητα "Σχετικά Αρχεία" παρακάτω

Για την παρουσίαση της εκδήλωσης "Η σύνταξη του Βιογραφικού σημειώματος και τεχνικές αναζήτησης εργασίας" που πραγματοποιήθηκε στις 30/11/2013 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθηνών, δείτε εδώ

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Εργασιακά Δικαιώματα
Εργασία στο Εξωτερικό
Προσωπική Συνέντευξη
Συνοδευτικές Επιστολές
Βιογραφικό Σημείωμα
Πηγές Πληροφόρησης
Οδηγός καριέρας