Εφαρμογή
Γραφείο Διασύνδεσης
Γενικά
Ορκωμοσίες - Αποδεικτικό Εγγραφής

Σας ενημερώνουμε ότι το Αποδεικτικό Εγγραφής θα κατατίθεται στις ΓραμματείεςΕγγραφείτε με ένα +  δύο βήματα !!

Η εγγραφή γίνεται όπως σε οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο (πχ FB) !!!

1. Εγγραφείτε στο σύστημα (στην πάνω δεξιά γωνία, υπάρχει η επιλογή «Εγγραφή»)

-  Δηλώστε δηλαδή ένα email .

-  Σε μια ή το πολύ δύο εργάσιμες ημέρες θα λάβετε κωδικούς πρόσβασης.

2. Σε περίπτωση που σας πληροφορεί πως είστε  ήδη εγγεγραμμένοι, προχωρήστε κλικάροντας την επιλογή «Σύνδεση»

3. Συνδεθείτε με το όνομα και τους κωδικούς που έχετε για τον «ΕΥΔΟΞΟ».

Τελικό Στάδιο - Αποδεικτικό:

1. Επεξεργαστείτε το προφίλ σας 

2. Εκτυπώστε το (επιλογή «Εκτύπωση Περιεχομένου» ή print screen 

3.Καταθέστε το στην Γραμματεία σας 

 

Καλή Σταδιοδρομία !!
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
.
Ορκωμοσίες - Αποδεικτικό Εγγραφής
Έρευνα της trendence Graduate Barometer Europe (GBE) 2014