Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας και των Δομών της

Στα πλαίσια της αξιολόγησης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας  του ΤΕΙ Αθήνας και των Δομών της, Γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση και Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Πληροφοριακού Συστήματος και όχι μόνο, παρακαλούμε να μας πείτε τη γνώμη σας, συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Για να ανοίξετε το ερωτηματολόγιο πατήστε εδώ.

Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μπορείτε να το στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dasta@teiath.gr

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη