Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Επικοινωνία


Διεύθυνση:
Αγίου Σπυρίδωνος & Μήλου 1 (έναντι του ΤΕΙ Αθήνας)    
Τηλέφωνο: 210 5385 174
Fax: 210 5385 852
email: dasta@teiath.grΑ ν θ ρ ώ π ι ν ο   Δ υ ν α μ ι κ ό   Δ Α Σ Τ Α


Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ:
Ομότιμος Καθηγητής Δημήτριος Νίνος
Τηλ:    +30 210 5385 560      
Fax:    +30 210 5911 590      
email:  dninos@teiath.gr      
 
 
Συντονιστική Επιτροπή

Πρόεδρος
Δημήτριος Νίνος,
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ


Μέλη

- Μιχαήλ Μπρατάκος
, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης (από 13-10-2010 έως 24-10-2013)
Τηλ:    +30 210 5385 560
email:  brat@teiath.gr

- Παναγιώτης Καλδής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης (από 25-10-2013 έως 31-10-2015)
Τηλ:    +30 210 5385 575
email:  pkaldis@teiath.gr

- Κωνσταντίνος Βουδούρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης
Τηλ:    +30 210 5385 720
email:  kvoud@teiath.gr

- Αθανάσιος Νασιόπουλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Τηλ:    +30 210 5385 383
email:  nassiop@teiath.gr


Προϊσταμένη Υπηρεσιών ΔΑΣΤΑ: Ι. Αναστασάκου
Τηλ:    +30 210 5385 174
Fax:    +30 210 5385 852
email:  dasta@teiath.gr


Μέλη Ομάδων Εργασίας


- Δ. Κονδύλη
Τηλ:    +30 210 5385 174
Fax:    +30 210 5385 852
email:  dasta@teiath.gr

- Θ. Φραγκούλη
Τηλ:    +30 210 5385 563
email:  tmimagram@teiath.gr


- Α. Βουρλάκος
Τηλ:    +30 210 5385 122
email:  vourtas@yahoo.gr

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη