Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Χρήσιμα Links


Νεανική Επιχειρηματικότητα

Συνεργαζόμενοι Φορείς


Εκπαιδευτικά Ιδρύματα


Πανεπιστήμια

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)


Δράσεις Πανεπιστημίων (ΔΑΣΤΑ, ΓΔ, ΠΑ, ΜΟΚΕ)


Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)

Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ)

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ)

Μονάδα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΜΟΚΕ)


Δράσεις Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) (ΔΑΣΤΑ, ΓΔ, ΠΑ, ΜΟΚΕ)


Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)

Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ)

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ)

Μονάδα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΜΟΚΕ)


Γενικές Γραμματείες

Ιδρύματα - Κέντρα

 • Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας http://www.grnet.gr
 • Δίκτυο Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων http://www.gunet.gr
 • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) http://www.eie.gr
 • Εθνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας http://www.elinyae.gr
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" http://www.demokritos.gr
 • Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ) http://www.ncmr.gr
 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) http://www.ekke.gr
 • Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης http://www.ekdd.gr
 • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) http://www.ekt.gr
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης www.certh.gr
 • Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης http://www.paep.org.gr
 • Ίδρυμα Οικονομικής και Βιομηχανικής Έρευνας http://www.iobe.gr
 • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) http://www.forth.gr
 • Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) http://www.cress.gr
 • Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης http://www.dimitra.gr
 • Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας http://www.kethi.gr
 • Ελληνικά Ευρωπαϊκά Κέντρα http://www.eic.gr
 • Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης http://eetaa.gr
 • Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τροφίμων http://www.etat.gr
 • Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) http://www.nsph.gr
 • Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών http://www.noa.gr
 • Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμινγκ http://www.fleming.gr
 • Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού δικαίου http://www.cieel.gr

Ιδρύματα - Υποτροφίες

Ινστιτούτα

 • Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) http://www.igme.gr
 • Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (Forest Research Institute) http://www.fri.gr
 • Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ http://www.ine.otoe.gr
 • Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur http://www.pasteur.gr
 • Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) http://www.cti.gr
 • Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.) http://www.ipet.gr
 • Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ) http://www.ics.forth.gr
 • Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας http://www.elinyae.gr
 • Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων http://www.idis.gr
 • Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων http://idec.gr/iier
 • Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά") http://www.ilsp.gr

Επιμελητήρια - Σύνδεσμοι

Βιβλιοθήκες

Διάφορα

 • Δικτυακό Portal για Φοιτητές http://www.fititis.gr
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα http://www.ee.gr/indexoed.htm
 • Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής ένωσης http://europa.eu/index_el.htm
 • Υπουργείο Εξωτερικών www.mfa.gr
 • Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος http://www.kemel.gr/
 • http://neuvoo.gr/el (μηχανή αναζήτησης θέσεων εργασίας που κατανέμει ευκαιρίες απασχόλησης από εταιρίες, γραφεία εύρεσης εργασίας - καριέρας και άλλα site αγγελιών)
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη