Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Πρωτόκολλο συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
Η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα σύγχρονων αρχών, μεθόδων και τεχνικών του Management, επιχειρηματικότητας, την από κοινού συνεργασία για διοργάνωση ημερίδων/συνεδρίων και γενικότερα εκδηλώσεων, κ.α. http://www.eede.gr/
ΔΑΣΤΑ17/10/2014 8:21:15 πμ
Πρωτόκολλο συνεργασίας με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ του ΤΕΙ Αθήνας και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της ΔΑΣΤΑ, έχει σαν στόχο την ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση, την πρακτική άσκηση φοιτητών, την συνδιοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και εκδηλώσεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος κ.α.
ΔΑΣΤΑ17/10/2014 8:20:06 πμ
Πρωτόκολλο συνεργασίας με την DIXONS SOUTH EAST EUROPE AEBE
Η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με την DIXONS SOUTH EAST EUROPE AEBE με στόχο την από κοινού συνεργασία σε θέματα της υλοποίησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, την ανάρτηση αγγελιών και ανακοινώσεων θέσεων εργασίας, την συμμετοχή ημερίδων και εκδηλώσεων κ.α
ΔΑΣΤΑ17/10/2014 8:19:14 πμ
Πρωτόκολλο συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας με τον ΣΕΒΕ
Η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, εξωστρέφειας επιχειρήσεων, την από κοινού συνεργασία για διοργάνωση ημερίδων/συνεδρίων και γενικότερα εκδηλώσεων, την ανάπτυξη δράσεων δικτύωσης σε δράσεις σχετικές με την πρακτική άσκηση φοιτητών, κ.α. http://www.seve.gr/
ΔΑΣΤΑ24/6/2014 2:48:26 μμ
Πρωτόκολλο συνεργασίας με το Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών (ΙΙΒΕΑΑ) της Ακαδημίας Αθηνών
Η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με το Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών (ΙΙΒΕΑΑ) της Ακαδημίας Αθηνών με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την από κοινού συνεργασία για διοργάνωση ημερίδων/συνεδρίων και γενικότερα εκδηλώσεων, την ανάπτυξη δράσεων δικτύωσης σε δράσεις σχετικές με την πρακτική άσκηση φοιτητών, την αγορά εργασίας, την προώθηση στην απασχόληση κ.α. http://www.bioacademy.gr/home
ΔΑΣΤΑ24/6/2014 12:01:41 μμ
Συμφωνητικό Συνεργασίας με την trendence Institut Gmbh
Η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με την trendence Institut Gmbh. Η συνεργασία αφορά τη συμμετοχή των φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας στη διαδικτυακή έρευνα της trendence που είναι το κορυφαίο Ινστιτούτο έρευνας στην Ευρώπη και ειδικεύεται στο branding εργοδοτών, το marketing προσωπικού και τη στελέχωση. Τα οφέλη για τους φοιτητές από τα διάφορα βραβεία είναι η έκθεση των αποτελεσμάτων που θα λάβουν η οποία εκτός των άλλων συμπεριλαμβάνει τη λίστα με τους πιο επιθυμητούς εργοδότες. Επιπλέον το  trendence Graduate Barometer παρέχει στο ΤΕΙ Αθήνας πολύτιμες πληροφορίες για τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες των φοιτητών, κάνοντας την είσοδο τους στην αγορά εργασίας ευκολότερη. Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να συγκρίνουν τα δικά τους αποτελέσματα με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο μετά την ολ...
ΔΑΣΤΑ20/1/2014 12:44:02 μμ
Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.)
Η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.). Τα δύο μέρη συμφώνησαν στην διοργάνωση πρωτοπόρων και ρηξικέλευθων εκδηλώσεων με θέμα την ποδηλασία ως παράγοντα ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων. Τέλος, συμφώνησαν στην δημιουργία δικτύων συνεργασίας με άξονα και αφετηρία το ποδήλατο και την άθληση
ΔΑΣΤΑ20/1/2014 10:06:44 πμ
Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την Πανελλαδική Ένωση Αρκάδων
Το πρωτόκολλο έχει σαν στόχο την συνεργασία των δύο φορέων σε τομείς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στον τομέα τουρισμού, στην προώθηση της απασχόλησης σε από κοινού υποβολή επιχειρησιακών προγραμμάτων κλπ.
ΔΑΣΤΑ15/3/2013 9:41:08 πμ
Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Το πρωτόκολλο έχει σαν στόχο την ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας, σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση ή/και στη σταδιοδρομία φοιτητών και νέων αποφοίτων, στην αναγκαιότητα για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, ανάπτυξη συνεργειών μέσα από την υιοθέτηση νέων εργαλείων και βελτιστοποίηση του συντονισμού δράσεων δικτύωσης με σκοπό τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας, σε δράσεις σχετικές με την πρακτική άσκηση φοιτητών, την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος, την υποστήριξη της ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών καθώς και την προώθηση της απασχόλησης.
ΔΑΣΤΑ15/3/2013 9:38:10 πμ
Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Το πρωτόκολλο έχει σαν στόχο την μεγιστοποίηση των συνεργειών, τη βελτιστοποίηση του συντονισμού και της διαχείρισης των δομών και δραστηριοτήτων που βρίσκονται κάτω από την επίβλεψή της, τη διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα ιδρύματα, την αγορά εργασίας και τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης αλλά και γενικότερα, της υποστήριξης της αποστολής και του ρόλου των ΔΑΣΤΑ των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των επιμέρους Δομών της.
ΔΑΣΤΑ15/3/2013 9:34:32 πμ
Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
Το πρωτόκολλο έχει σκοπό να συνεργαστούν για τη συνένωση των δυνάμεών τους, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών που έχουν αποκομίσει από τη μέχρι τώρα δραστηριοποίησή τους για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, παρέχοντας αμοιβαίες διευκολύνσεις για την αντιμετώπιση όλων των συναφών θεμάτων, και αναλαμβάνοντας από κοινού σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις.
ΔΑΣΤΑ15/3/2013 9:31:44 πμ
Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Το πρωτόκολλο έχει σαν στόχο τη συνεργασία σε επίπεδο πληροφόρησης και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα ζητήματα γύρω από τα οποία δραστηριοποιούνται, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, προς διευκόλυνσή τους, τη συνεργασία για διοργάνωση ημερίδων/συνεδρίων και γενικότερα εκδηλώσεων (π.χ. εκδόσεις, εμφάνιση σε ΜΜΕ) με στόχο τη διάχυση πληροφορίας και ενημέρωσης κ.α.
ΔΑΣΤΑ15/3/2013 9:23:05 πμ
Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Πάτρας
Το πρωτόκολλο αφορά στην υλοποίηση κοινών δομών και στρατηγικών, στην ανταλλαγή απόψεων, δεδομένων & εμπειριών καθώς και στην υλοποίηση στόχων, βέλτιστων καλών πρακτικών και διάχυση πληροφοριών, αποτελεσμάτων κ.λπ. Στόχο έχει την απασχόληση και την εν γένει σταδιοδρομία των φοιτητών των συμβαλλομένων μέσω της εξεύρεσης και ανάδειξης των καλύτερων επαγγελματικών λύσεων και κατευθύνσεων με την διεύρυνση των οριζόντιων επιχειρηματικών ευκαιριών
ΔΑΣΤΑ15/3/2013 9:16:21 πμ
Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Λάρισας
Η υπογραφή του πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Λάρισας και της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας αποσκοπεί στη συνεργασία σε τομείς όπως της διασύνδεσης με φορείς και επιχειρήσεις, στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων από κοινού, στη διεξαγωγή ερευνών και μελετών και τέλος στην επιμόρφωση και ενημέρωση των σπουδαστών.
ΔΑΣΤΑ6/6/2012 10:49:30 πμ
Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
H ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με τη ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας με σκοπό τη συνένωση των δυνάμεών τους, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών που έχουν αποκομίσει από την μέχρι τώρα δραστηριοποίηση τους για την επίτευξη των στόχων των ΔΑΣΤΑ αλλά και με σκοπό την ανάληψη από κοινού σχετικών πρωτοβουλιών και δράσεων.
ΔΑΣΤΑ6/6/2012 10:45:59 πμ
Σελίδα 1 από 3, Βρέθηκαν 35 εγγραφή/ες
 
Η ΔΑΣΤΑ στο
Ανακοινώσεις εντός ΤΕΙ
Ανακοινώσεις εκτός ΤΕΙ
Εκδηλώσεις του ΤΕΙ
Εκδηλώσεις εκτός ΤΕΙ
Newsletters
Υποτροφίες
Μεταπτυχιακά
Αγορά εργασίας
ΑΜΕΑ
Συνεργασίες
Δελτία τύπου
Εκδόσεις