Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Δωρεάν μαθήματα yoga για άνεργους και ΑΜΕΑ
Μαθήματα acu-yoga προσφέρει η κα Μαρίνα Κάτσικα κάθε Τετάρτη 5.30-6.30 Αριστοτέλους 67 Πλ. Βικτωρίας σε άνεργους και ΑμΕΑ δωρεάν κατόπιν επικοινωνίας στο 6932125942, email: marekatsika@gmail.com
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη