Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την Πανελλαδική Ένωση Αρκάδων
Το πρωτόκολλο έχει σαν στόχο την συνεργασία των δύο φορέων σε τομείς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στον τομέα τουρισμού, στην προώθηση της απασχόλησης σε από κοινού υποβολή επιχειρησιακών προγραμμάτων κλπ.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη