Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Το πρωτόκολλο έχει σαν στόχο τη συνεργασία σε επίπεδο πληροφόρησης και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα ζητήματα γύρω από τα οποία δραστηριοποιούνται, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, προς διευκόλυνσή τους, τη συνεργασία για διοργάνωση ημερίδων/συνεδρίων και γενικότερα εκδηλώσεων (π.χ. εκδόσεις, εμφάνιση σε ΜΜΕ) με στόχο τη διάχυση πληροφορίας και ενημέρωσης κ.α.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη