Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Λάρισας


Η υπογραφή του πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Λάρισας και της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας αποσκοπεί στη συνεργασία σε τομείς όπως της διασύνδεσης με φορείς και επιχειρήσεις, στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων από κοινού, στη διεξαγωγή ερευνών και μελετών και τέλος στην επιμόρφωση και ενημέρωση των σπουδαστών.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη