Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Δελτίο τύπου συνάντησης συνεργασίας ΔΑΣΤΑ - Επαγγελματικών Ομοσπονδιών

Επισυνάπτεται δελτίο τύπου σχετικά με την συνάντηση συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2011 μεταξύ της ΔΑΣΤΑ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και των Επαγγελματικών Ομοσπονδιών.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη