Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Ημερίδα με τίτλο «Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος στη διάρκεια του κύκλου ζωής του ανθρώπου»

Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική «Στην Αυλή του Κόσμου», με φορέα υλοποίησης το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου (Κ.Π.Ε.).

Ημερομηνία διεξαγωγής ημερίδας: 12/11/2011.

Περισσότερα: http://www.kpechios.gr/

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη