Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Ελεύθερα Διαθέσιμα Βοηθήματα για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ

Στόχος της ιστοσελίδας αυτής είναι η ενημέρωση τον Ατόμων με Αναπηρία σχετικά με τις λύσεις που τους παρέχουν οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής χωρίς κόστος.

Περισσότερα:http://access.uoa.gr/fs/gre/pages/home

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη