Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Ενημερωτικό δελτίο για το ερευνητικό έργο EPOQUE- Environmental POrtfolio for Quality in University Education
Το έργο EPOQUE συμβάλλει στην διαμόρφωση και δημιουργία «πράσινων επαγγελματιών» και γενικά πολιτών με υψηλή περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Ενημερωτικό δελτίο.

http://www.epoque-project.eu/
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη