Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις εξής εξειδικεύσεις στην Πληροφορική:
  • Υπολογιστικά Συστήματα
  • Θεωρία Επιστήμης Υπολογιστών
  • Λογισμικό
  • Επιστημονικοί Υπολογισμοί
  • Τεχνολογίες-Εφαρμογές
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και την 13η Μαϊου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος
Αίτηση υποψηφιότητας (υπάρχει και στον δικτυακό τόπο του Τμήματος:
http://www.cse.uoi.gr/index.php?menu=docu1, Φόρμα Μ4)

Οι συνεντεύξεις (και η γραπτή εξέταση των αγγλικών όπου χρειάζεται), θα πραγματοποιηθούν στις 27 Μαϊου 2016.
Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τις λεπτομέρειες της συνέντευξης από την ιστοσελίδα του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cse.uoi.gr.

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν εντός του Ιουνίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (κα. Ελ. Γαλάνη, τηλ: 26510 – 07213, 07196, Μεταβατικό Κτίριο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα,), ή στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος (http://www.cse.uoi.gr), όπου υπάρχει και ο κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη