Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Συνάντηση Εργασίας Workshop on Industrial Technologies for Regional Growth
Στις 12-4-2016 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση Εργασίας με τίτλο "Workshop on Industrial Technologies for Regional Growth" στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).

Ιστότοπος: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=84126F94-DA32-A7AB-04E4A5A79F49FFE6

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη