Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Εκδήλωση με τίτλο "InnoGrid2020+"
Από 22.03.2016 έως 23.03.2016 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο "InnoGrid2020+" στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).

Ιστότοπος: http://innogrid2020.eu/


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη