Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Συνέδριο με τίτλο "Access to and Reuse of EU Legal Information"
Στις 21-3-2016 θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο με τίτλο "Access to and Reuse of EU Legal Information" στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).

Ιστότοπος: http://publications.europa.eu/en/web/access-reuse-conference

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη