Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Εκδήλωση CeBIT 2016: Global Event for Digital Business
Από 14-3-2016 έως 18-3-2016 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωσημε τίτλο "CeBIT 2016: Global Event for Digital Business" στο Αννόβερο (Γερμανία).

Ιστότοπος: http://www.cebit.de/home

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη