Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων "International B2B Matchmaking during ECOBUILD and RESOURCE"
Στις 9-3-2016 θα πραγματοποιηθεί Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων "International B2B Matchmaking during ECOBUILD and RESOURCE" στο Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο).

https://www.b2match.eu/ecobuild2016

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη