Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Digital Economy Forum 2016 “Η επανεκκίνηση είναι ψηφιακή”
Την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) διοργανώνει το digital economy forum 2016 με τίτλο “Η επανεκκίνηση είναι ψηφιακή” και με προσκεκλημένους ομιλητές υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Παράλληλα, στο Συνέδριο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι και επιχειρηματίες τόσο του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όσο και άλλων παραγωγικών κλάδων της οικονομίας.

Θέση του ΣΕΠΕ είναι ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας δεν μπορεί παρά να είναι ψηφιακή. Σε αυτό το πλαίσιο καταθέτει τη δική του εισήγηση για το πώς η ελληνική οικονομία, με όχημα τις ΤΠΕ, θα εισέλθει σε τροχιά ψηφιακής ανάπτυξης, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα, και -ταυτόχρονα- εξασφαλίζοντας ένα ψηφιακό διαβατήριο για τις επιχειρήσεις και ένα ψηφιακό στήριγμα για την ελληνική κοινωνία.


Ιστότοπος: http://deforum.sepe.gr/1_1/home

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη