Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Υποτροφία - Βραβείο του Γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Ιστορίας της Τέχνης (INHA) και του Ιδρύματος “Marc de Montalembert” σε ερευνητές από χώρες της Μεσογείου».
Το Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης, σε σύμπραξη με το Γαλλικό Ίδρυμα “Marc de Montalembert”, προκήρυξε και φέτος Βραβείο-υποτροφία για ερευνητές – διδάκτορες ως 35 χρονών από χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, οι οποίοι:
  • κατάγονται από χώρες της Μεσογείου ή έχουν την υπηκοότητα μιας από τις χώρες της Μεσογείου, και,
  • το ερευνητικό τους έργο  αφορά την περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου.

Το Ίδρυμα “Marc de Montalembert” προσφέρει δυνατότητα στους υποτρόφους για διαμονή στην έδρα του στη Ρόδο.

Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων
Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση το Βιογραφικό τους Σημείωμα και την ερευνητική τους εργασία, η οποία ζητείται να παρουσιάζει πρωτοτυπία και ενδιαφέρον, να είναι υλοποιήσιμη και να διαθέτει οπτική γωνία για την περιοχή της Μεσογείου που να προσεγγίζει εκείνη των ερευνητικών τομέων του INHA.

Η παρουσίαση του προγράμματος έρευνας θα πρέπει να γίνει κατά προτίμηση στη Γαλλική Γλώσσα, αν και η παρουσίαση στην Αγγλική Γλώσσα θα εκτιμηθεί ομοίως.

Στην αίτηση
των υποψηφίων θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών, μία εκτίμηση δαπανών, μία περιγραφή της τελικής μορφής που θα λάβει το έργο και οι σχετικές προδιαγραφές για την ενδεχόμενη δημοσίευση-δημοσιοποίησή του.

Το πρόγραμμα έρευνας πρέπει να συνοδεύεται από χειρόγραφη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δύο (2) συστατικές επιστολές από ειδήμονες που να πιστοποιούν την ποιότητα του προτεινόμενου προγράμματος. Η παρουσίαση του προγράμματος μπορεί να γίνει ή Γαλλικά ή Αγγλικά, αλλά η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος οφείλει να συνταχθεί στα Γαλλικά.
Οι προτάσεις της ερευνητικής εργασίας οφείλουν να είναι ατομικές (όχι συλλογικές).
 
Πραγματοποίηση και ολοκλήρωση του προγράμματος.
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Η υλοποίηση του προγράμματος εκκινεί με διαμονή του υποτρόφου στο Παρίσι για ένα (1) μήνα, ως επισκέπτη ερευνητή στο Εθνικό Ίδρυμα Ιστορίας της Τέχνης (INHA).
Ολοκληρώνεται με δεύτερη επίσκεψη στο INHA, κατά την οποία θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της έρευνας. Το κόστος και στις δύο περιπτώσεις θα καλυφθεί άπαξ από το Ίδρυμα “Marc de Montalembert” και το Εθνικό Ίδρυμα Ιστορίας της Τέχνης (INHA).  Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν με την συνδρομή του Εθνικού Ιδρύματος Ιστορίας της Τέχνης (INHA).
 
Χρονοδιάγραμμα      
Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά ως την 30η Νοεμβρίου 2015, καταληκτική ημερομηνία (με σφραγίδα ταχυδρομείου)

Διεύθυνση:
Institut Νational d’Ηistoire de l’art
Département des Etudes et de la Recherche
Prix Marc de Montalembert 2015
2, rue Vivienne, 75002 Paris, France
Υπεύθυνη: κα Rahmani

Η ανακοίνωση των ονομάτων των επιλεγμένων υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2016.
          
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες του INHA http://www.inha.fr και του Ιδρύματος “Marc de Montalembert” http://www.fondationmdm.com
Επίσης, στη Γραμματεία Μελετών και Ερευνών του INHA, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
der-dir@inha.fr ή στο τηλέφωνο +33 (0)1 47 03 85 81.  

Περισσότερα: http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies/53-ypotrofies-klirodothmata/14055-11-09-15-fulbright-montalbert

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη