Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Υποτροφίες 2015-16 για Παν/μιο της Ιταλίας
Υποτροφίες 2015-16 για προπτυχιακές σπουδές στο Παν/μιο «La Statale» του Μιλάνου της Ιταλίας

660 υποτροφίες σε επίπεδο Αριστείας, για οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές και για φοιτητές ΑΜΕΑ, ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται 1-30 Νοεμβρίου: http://www.unimi.it/hpsifa/nonProfiledPage_100.html

Περισσότερα: http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies/53-ypotrofies-klirodothmata/14115-21-09-15-2015-2016-to-la-statale-http-www-unimi-it-eng-2

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη