Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Τρία προγράμματα πρακτικής άσκησης υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) για το χρονικό διάστημα τριών έως πέντε μηνών.
Οι ασκούμενοι θα λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση ύψους 782,61 ευρώ, και θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να διαμείνουν στη Βουδαπέστη, όπου θα πραγματοποιηθούν τα προγράμματα.

Βιογραφικά έως τις 7 Σεπτεμβρίου στη διεύθυνση: http://eit.europa.eu
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη