Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Προκήρυξη για προσλήψεις εκπαιδευτικών στην αστυνομία
Η Ελληνική Αστυνομία ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους, και καλούν αυτούς που επιθυμούν να διδάξουν κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2015 - 2016 όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Yποβολή αιτήσεων έως 11 Σεπτεμβρίου 2015

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%A7%CE%94465%CE%A6%CE%98%CE%95-02%CE%A8?inline=true
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη