Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Εθελοντική πρακτική στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ θέλει να συμπεριλάβει στην ομάδα του μια/έναν εκπαιδευόμενη/ο μερικής απασχόλησης για συνεργασία με το τμήμα Ανάπτυξης του  Ιδρύματος.

Ο/η υποψήφιος/α θα συνεργαστεί με έμπειρα στελέχη διοίκησης και ερευνητές και θα εξοικειωθεί με όλες τις εργασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του έργου ενός ερευνητικού κέντρου (αναζήτηση και παρουσίαση ευκαιριών χρηματοδότησης, προετοιμασία προτάσεων συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης προϋπολογισμών, διαχείριση έργων, προβολή του φορέα, επικοινωνία με δωρητές και χορηγούς, οργάνωση και τήρηση αρχείου, κλπ).

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από την 1η Οκτωβρίου 2015 και για έξι μήνες.

Υποβολή Αιτήσεων έως 14 Σεπτεμβρίου 2015

develop.interns@gmail.com
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη