Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Εργασία για Νοσηλευτές/- τριες στο κέντρο του Μονάχου
Η AXIA Personal Ε.Π.Ε αναζητά κατ’ αποκλειστικότητα για την στελέχωση όλων των τμημάτων δημόσιου νοσοκομείου, στο κέντρο του Μονάχου Νοσηλευτές/- τριες  (15 ΘΕΣΕΙΣ)

Απαραίτητα Προσόντα
  • Απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ του τμήματος Νοσηλευτικής
  • Γνώσεις γερμανικών τουλάχιστον επιπέδου Β2**
  • Αγγλικά προαιρετικά
Παρέχονται
  • Σύμβαση αορίστου χρόνου απευθείας με τα νοσοκομεία
  • Αξιοποίηση των δυνατοτήτων σας και εξέλιξη με συνεχείς μετεκπαιδεύσεις, ειδικεύσεις και μεταπτυχιακά
  • Μισθός βάσει του ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου TVÖD-K (7α - 9α)
  • Υποστήριξη στην εύρεση κατοικίας
**Κάλυψη κόστους μαθημάτων από τον εργοδότη για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας στην Ελλάδα έως το επίπεδο Β2


Για αποστολή βιογραφικών: https://axia-personal.luceosolutions.com/recruit/advert_details.php?id=79&idpartenaire=1
ή μέσω e-mail στο info@axia-personal.com

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.axia-personal.com  

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη