Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Χορήγηση Υποτροφίας σε Κωφούς/Βαρήκοους Φοιτητές, 2015
Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος καλεί κάθε ενδιαφερόμενο κωφό/βαρήκοο φοιτητή που έχει άριστες επιδόσεις στις σπουδές του και χρειάζεται οικονομική ενίσχυση για τη συνέχιση αυτών, να συμπληρώσει αίτηση για υποτροφία.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Σεπτέμβριος 18, 2015

http://www.omke.gr/anakoinwseis/xorigisi-ypotrofias-se-kwfous-varikoous-foithtes/
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη