Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Μεταπτυχιακές Υποτροφίες 2015 στο Πανεπιστήμιο Frederick
Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Frederick προσφέρει αριθμό υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ – Master in Business Administration) σε άτομα με αποδεδειγμένα ακαδημαϊκά προσόντα και διοικητικές/επιχειρηματικές προοπτικές.

Το Frederick MBA, ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ανταποκρίνεται με επιτυχία στις σημερινές ανάγκες της οικονομίας και στόχο έχει τη δημιουργία στελεχών με ισχυρό υπόβαθρο στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα, είτε αυτό προσφέρεται μέσω του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας στην τάξη (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) είτε μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Frederick Online ΜBΑ), παρέχει ευελιξία στους φοιτητές επιτρέποντας τους να επιλέγουν τον τρόπο μελέτης που ταιριάζει καλύτερα σ’ αυτούς, στην καριέρα τους και άλλες προσωπικές τους δεσμεύσεις.

Υποβολή Αιτήσεων μέχρι τις 7 Αυγούστου 2015.

http://dl.frederick.ac.cy//en/
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη