Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Πρόγραμμα Voucher για 8.000 Νέους στον Κλάδο του Τουρισμού
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων των ωφελουμένων της Πράξης « ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» - που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, από την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015 έως και την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015 και ώρα 23:59:59.

http://insete-training.gr/
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη