Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Θέσεις πρακτικής άσκησης σε εταιρείες και οργανισμούς στη Γαλλία από το Ίδρυμα Μποδοσάκη
Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, προκηρύσσει την επιχορήγηση εννέα (9) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας τεσσάρων έως έξι (4 - 6) μηνών σε εταιρείες και οργανισμούς στη Γαλλία.

Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2015. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την 17η Ιουλίου 2015.

http://www.bodossaki.gr/gr/news/announcements
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη