Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
30 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Δημοσίευτηκε Ανοιχτή Πρόσκληση για 30 υποτροφίες του προγράμματος  “ΣτART -Youth Culture Initiatives in Greece”.

Απευθύνεται σε νέες και νέους απόφοιτους πανεπιστημίου που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της Πολιτιστικής Διαχείρισης στην Ελλάδα και να καταρτιστούν σε δεξιότητες management στον πολιτισμό μέσω συνεργασίας με πολιτιστικά κέντρα στη Γερμανία.

Το ΣτART είναι ένα πρόγραμμα του Ιδρύματος Bosch (Robert Bosch Stiftung) που διεξάγεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης (Goethe-Institut Thessaloniki) και το Γερμανικό Δίκτυο Κοινοτικών Πολιτιστικών Κέντρων (Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.).

Αίτηση με προθεσμία υποβολής την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015.

http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/60449.asp

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη