Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική


Η εξειδίκευση που προσφέρεται είναι καινοτομική και σύγχρονη. Στοχεύει κυρίως σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την ψηφιακή εικόνα το σχεδιασμό υπολογιστικών γραφικών και την τεχνολογία πολυμέσων και διαδικτύου. Τα πεδία εφαρμογής αυτών των τεχνολογιών είναι πολλά και βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις διαδραστικές διαδικτυακές εφαρμογές και το Web Design, τις 3D εφαρμογές στις γεωεπιστήμες και τη γεωπληροφορική, στη βιοϊατρική, στη σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων (CAD), στην ανάπτυξη Video Games κ.α.
 
Διάρκεια
Η διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι 3 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας, ενώ το 4ο εξάμηνο διατίθεται στην πρακτική άσκηση και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Στην περίπτωση μερικής φοίτησης η διάρκεια του παρατείνεται κατά 2 εξάμηνα.

Ξένη γλώσσα
Οι συμμετέχοντες πρέπει να πιστοποιούν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Διδακτορικό
Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Limoges.

Κόστος φοίτησης
2015-2016: 500€ για την εγγραφή σε κάθε ένα από τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα σπουδών με την έναρξη των μαθημάτων και 200€ για την εγγραφή στο (4o) τέταρτο εξάμηνο σπουδών. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: 17η Ιουλίου 2015 

Διεύθυνση ΠΜΣ 
ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Αγ. Σπυρίδωνος & Δημητσάνης, 12210, Αιγάλεω,  email: master-isicg@teiath.gr
  
Διευθυντής ΠΜΣ 
Γεώργιος Μιαούλης
Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής 

Πληροφορίες 
τηλ.
210 5385826 (Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος)
τηλ. 210 5910975 (Γραμματεία Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής) 

http://master-isicg.teiath.gr/?source=dastateiath2015


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη