Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
30 υποτροφίες του προγράμματος “ΣτART- Youth Culture Initiatives in Greece”
Δημοσιεύτηκε Ανοιχτή Πρόκληση για 30 υποτροφίες του προγράμματος “ΣτART- Youth Culture Initiatives in Greece”.
Απευθύνεται σε νέες και νέους απόφοιτους πανεπιστημίου που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της Πολιτιστικής Διαχείρισης στην Ελλάδα και να καταρτιστούν σε δεξιότητες management στον πολιτισμό μέσω συνεργασίας με πολιτιστικά κέντρα στη Γερμανία.

Το ΣτARTείναι ένα πρόγραμμα του Ιδρύματος Bosch (RobertBoschStiftung) που διεξάγεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης (Goethe-InstitutThessaloniki) και το Γερμανικό Δίκτυο Κοινοτικών Πολιτιστικών Κέντρων (BundesvereinigungSoziokulturellerZentrene.V.).

http://www.dasta.asfa.gr/files4users/files/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%93%CE%94/OpenCall_%20stART.pdf
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη