Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Δώδεκα υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικού στην Ελλάδα ή τo εξωτερικό 2015-2016 από την Ακαδημία Αθηνών
Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση δώδεκα υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτερικό από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Υποβολή αιτήσεων έως 30-9-2015

http://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=3594&nt=18&lang=1
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη