Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ»

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας πρόκειται να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ».

Το πρόγραμμα: 
  • οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) MBA
  • είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Απόφαση 3384/29.04.2015/ΦΕΚ 741 τ.Β’)

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 25 Μαΐου έως και 31 Ιουλίου 2015.

Πληροφορίες:
Τηλ.: 210 5385 205
Email: mba.ba@teiath.gr
Website: http://www.teiath.gr/sdo/de/mba/

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη