Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στη χρηματοοικονομική από τον όμιλο Eurobank
Χορηγία Υποτροφίας του ομίλου EUROBANK εις μνήμην Γεωργίου Γόντικα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική, με κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη», του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο 2015 και θα διαρκέσει τρία εξάμηνα.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210 4142323 (κα Περαντωνάκη Ειρήνη).
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη