Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
ΠΜΣ "Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής" του ΤΕΙ Αθήνας
Το Τμήμα Ηλεκτρονικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας ανακοίνωσε την έναρξη του 4ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής".

Υποβολή αιτήσεων: από 16-3-2015 έως 3-7-2015

http://www.msc.ee.teiath.gr/
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη