Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Οργάνωση Σεμιναρίου "Κατοχύρωση Εφευρέσεων" από τη ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015, 15.00 – 17.00 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας

Η ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) διοργανώνει την Πέμπτη 19/03/2015 Σεμινάριο με θέμα: "Κατοχύρωση Εφευρέσεων".

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Αμπατζής, Διευθυντής Καταθέσεων και Χορηγήσεων Τίτλων στον ΟΒΙ

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου, το οποίο  προβλέπεται να είναι διάρκειας περίπου δύο (2) ωρών είναι το κάτωθι:
1η ώρα: Η κατοχύρωση των εφευρέσεων στην Ελλάδα και το  εξωτερικό
Στρατηγική για την προστασία των εφευρέσεων  / αποτελεσμάτων έρευνας
2η ώρα: Τεχνολογική πληροφόρηση από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Έρευνα σε βάσεις δεδομένων για τη στάθμη της τεχνικής

Το σεμινάριο θα είναι διαδραστικό
, ιδιαίτερα στο τμήμα που αφορά την έρευνα σε βάσεις δεδομένων και θα αξιοποιηθεί στο διαδίκτυο. Επιπλέον οι παρευρισκόμενοι καλό είναι να διαθέτουν κάποιο φορητό υπολογιστή ή tablet για να είναι δυνατή η άμεση διαδραστική συμμετοχή τους στην έρευνα στις βάσεις δεδομένων, μέσω ερωτημάτων και υποδείξεων του Εισηγητή.  

Θα μπορούσε η αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων να είναι κατά περίπτωση εστιασμένη σε σχέση με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των παρευρισκομένων.

Το Σεμινάριο απευθύνεται: Στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΤΕΙ Αθήνας  καθώς και σε ενδιαφερόμενους Μεταπτυχιακούς  και προπτυχιακούς φοιτητές.

Δηλώσεις Συμμετοχής:  Στον ιστότοπο της ΜΟΚΕ: http://www.moke.teiath.gr
και στο E-mail: moke@teiath.gr

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη