Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Δηλώσεις συμμετοχής για το εσωτερικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρησης του ΤΕΙ Αθήνας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  2014 ‐2015
Τόπος  διεξαγωγής:  Κλειστό  Δημοτικό  Γυμναστήριο  Αιγάλεω  «Σταυρός  
Βενέτης »  
Ο  Δήμος  Αιγάλεω  έχει  παραχωρήσει  στο  Τ.Ε.Ι.  Αθήνας  το  κλειστό  Γυμναστήριο  κάθε  Τρίτη  και  Πέμπτη  10.00  -11.30.  Οι  αγώνες  θα  διεξαχθούν  τις  συγκεκριμένες  μέρες   και   ώρες   κατά   την   διάρκεια   του   Εαρινού  Εξαμήνου.   Οι   ημερομηνίες  διεξαγωγής   των   παιχνιδιών   καθώς   και   το   σύστημα   διοργάνωσης   θα  αποφασιστούν  μετά  τη  λήξη  των  δηλώσεων  συμμετοχής  και  θα  εξαρτηθούν  από  τον  αριθμό  των  ομάδων  που  θα  συμμετάσχουν. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   ΟΜΑΔΩΝ   ΜΕΧΡΙ   ΤΗΝ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   20
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2015 
ΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ΤΟΥ  Τ.Ε.Ι.  ΑΘΗΝΑΣ.

  • Δικαίωμα   συμμετοχής   έχουν   όλοι   οι   σπουδαστές   του   Τ.Ε.Ι. Αθήνας καθώς  και  καθηγητές  και  διοικητικοί  υπάλληλοι.
  • Η  κάθε  ομάδα  πρέπει  να  απαρτίζεται  από  σπουδαστές  ενός  τμήματος.  Μόνο  ελλείψει  αρκετών  σπουδαστών  ενός  τμήματος  για  συμπλήρωση  μόνο  μιας  ομάδας  μπορούν  να  συμμετέχουν  σπουδαστές  της  ίδιας  σχολής.  
  • Οι  ομάδες  μπορούν  να  είναι  μικτές  (σπουδαστές ­‐σπουδάστριες).
  • Οι  ομάδες  να  απαρτίζονται  μέχρι  10  παίκτες.
  • Η  κάθε  ομάδα  θα  ορίσει  έναν  αρχηγό  ο  οποίος  θα  είναι  υπεύθυνος  για  την  ομάδα  του  και  θα  έρχεται  σε  συνεννόηση  με  τους  υπεύθυνους  Καθηγητές  Φυσικής  Αγωγής.  
  • Όλοι   οι   συμμετέχοντες,   ανά   ομάδα   θα   πρέπει   να   δηλώσουν  ονοματεπώνυμο,   Α.Μ.,   τμήμα   και   τηλέφωνο   στο   Γυμναστήριο   του   Τ.Ε.Ι.  Αθήνας  ( υπεύθυνος  για  την  συγκέντρωση  τους  ο  αρχηγός  της  κάθε  ομάδας).
  • Για  να  μπορέσει  να  συμμετάσχει,  είναι  απαραίτητο,  ο  κάθε  ενδιαφερόμενος να  έχει  προσκομίσει  κάρτα  γυμναστηρίου  ή  βεβαίωση  γιατρού  ή  υπεύθυνη  δήλωση ότι  «...έχω  γνώση  της  κατάστασης  της  υγείας  μου  και  λαμβάνω    την  ευθύνη   για   την   συμμετοχή   μου   στο   εσωτερικό   πρωτάθλημα  καλαθοσφαίρισης  του  Τ.Ε.Ι.  Αθήνας  για  το  ακαδημαϊκό  έτος  2014–2015».

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη