Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Πρωτόκολλο συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
Η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα σύγχρονων αρχών, μεθόδων και τεχνικών του Management, επιχειρηματικότητας, την από κοινού συνεργασία για διοργάνωση ημερίδων/συνεδρίων και γενικότερα εκδηλώσεων, κ.α. http://www.eede.gr/
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη