Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Πρωτόκολλο συνεργασίας με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ του ΤΕΙ Αθήνας και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της ΔΑΣΤΑ, έχει σαν στόχο την ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση, την πρακτική άσκηση φοιτητών, την συνδιοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και εκδηλώσεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος κ.α.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη