Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Προσπελάσιμο αερόστατο στην Αυστραλία
Η Global Ballooning είναι η πρώτη εταιρία στην Αυστραλία που δημιούργησε το ‘καλάθι εύκολης πρόσβασης’, μία κατασκευή που επιτρέπει ακόμη και σε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες ή αναπηρίες να απολαύσουν μια πτήση με αερόστατο θερμού αέρα.

Πληροφορίες: www.globalballooning.com.au
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη