Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης για συμμετοχή αποφοίτων ΑΕΙ στην παρακολούθηση του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων με τίτλο:Προηγμένες τεχνολογίες και υλικά στη συντήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη