Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Συμφωνητικό Συνεργασίας με την trendence Institut Gmbh
Η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με την trendence Institut Gmbh. Η συνεργασία αφορά τη συμμετοχή των φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας στη διαδικτυακή έρευνα της trendence που είναι το κορυφαίο Ινστιτούτο έρευνας στην Ευρώπη και ειδικεύεται στο branding εργοδοτών, το marketing προσωπικού και τη στελέχωση. Τα οφέλη για τους φοιτητές από τα διάφορα βραβεία είναι η έκθεση των αποτελεσμάτων που θα λάβουν η οποία εκτός των άλλων συμπεριλαμβάνει τη λίστα με τους πιο επιθυμητούς εργοδότες. Επιπλέον το  trendence Graduate Barometer παρέχει στο ΤΕΙ Αθήνας πολύτιμες πληροφορίες για τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες των φοιτητών, κάνοντας την είσοδο τους στην αγορά εργασίας ευκολότερη. Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να συγκρίνουν τα δικά τους αποτελέσματα με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο μετά την ολοκλήρωση της Έρευνας

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη