Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.)
Η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.). Τα δύο μέρη συμφώνησαν στην διοργάνωση πρωτοπόρων και ρηξικέλευθων εκδηλώσεων με θέμα την ποδηλασία ως παράγοντα ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων. Τέλος, συμφώνησαν στην δημιουργία δικτύων συνεργασίας με άξονα και αφετηρία το ποδήλατο και την άθληση
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη